DMO-les 2: pathologie runderkarkassen

08/02/2018

Geachte collega,

Het bestuur van de Brugse Dierenartsen nodigt u uit op de volgende DMO-lessen, die zullen doorgaan op donderdag 25 januari 2018 en donderdag 8 februari 2018 om 20.00 u. in Salons Denotter, Torhoutse Steenweg 76 te Zedelgem.

 

Les 1: 25 januari

De spreker is Meester Sarah Van Haute, advocate van het advocatenkantoor Partoens Van Haute. Zij zal ons onderhouden over:

Bespreking van het wettelijk kader van toepassing op de DMO

Les 2: 8 februari

De spreker is Prof. Dr. Koen Chiers, verbonden aan de vakgroep Pathologie van de faculteit diergeneeskunde Ugent . Hij zal het hebben over :

Pathologie bij runderkarkassen

 

Om organisatorische reden vragen we om uiterlijk tegen 23 januari 2018 in te schrijven bij kzwaenepoel@telenet.be.

De kostprijs voor elke DMO-les bedraagt €10 voor onze leden. Dit bedrag dient vereffend te worden aan de ingang. Het lidgeld voor 2018 bedraagt nog steeds €50 maar zal later via de website kunnen voldaan worden, wanneer het aanwezigheidsattest opgevraagd wordt.

Het bestuur van de Brugse,

John Campe, Joke Pottie, Tilly Taveirne, Klaus Soenen, Kathleen Sobrie, Koen Zwaenepoel, Geert Lannoo, Julie Depuydt, Johan De Doncker, Evelien Forrez, Karel Verdru

Tijdstip

Datum: 08/02/2018
Uur: 20.00

Spreker(s)

Prof Dr Koen Chiers (fac DGK)

Locatie

Salons Den Otter Zedelgem
Torhoutsesteenweg 76
Zedelgem
België

http://denotter.be/