GHD 2 : Intoxicaties en mycotoxines bij rundvee

04/06/2019

In deze voordracht zal Prof. Croubels de voornaamste intoxicaties bespreken die voorkomen bij rundvee. Zowel giftige planten, zware metalen als mycotoxines komen aan bod. Er zal dieper ingegaan worden op de bron van intoxicatie, de symptomen, de diagnose en de behandeling. Dit alles wordt ook geïllustreerd aan de hand van enkele cases.

Prof. Siska Croubels behaalde in 1997 haar doctoraat aan de Universiteit Gent en specialiseerde zich in de residu-analyse van diergeneesmiddelen in weefsels van dierlijke oorsprong.

Ze is hoogleraar en voorzitter van de vakgroep Farmacologie, Toxicologie en Biochemie aan de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent.

Ze is verantwoordelijke lesgever in de vakgebieden Diergeneeskundige Toxicologie en Algemene Farmacologie aan de Faculteit Diergeneeskunde. Haar onderzoek op het gebied van veterinaire toxicologie richt zich op de toxische effecten en toxicokinetiek van mycotoxinen, de interacties tussen mycotoxinen en pathogenen bij verschillende diersoorten, en de ontwikkeling van in vitro en in vivo modellen voor de werkzaamheid en veiligheid van mycotoxine-detoxifiers. Haar onderzoeksgroep is lid van de MYTOX- en MYTOX-SOUTH-onderzoeksplatformen (www.mytox.be; www.mytoxsouth.org), die de effecten van mycotoxinen onderzoeken op de gezondheid van mens en dier in Noord en Zuid.

Prof. Siska Croubels is (co)auteur van meer dan 250 internationale publicaties en ze was (co)promotor van 20 doctoraatsproefschriften in het gebied van veterinaire farmacologie en toxicologie.

Ontvangst vanaf 19u45 met broodjes en drank.

Deze bijscholing wordt mogelijk gemaakt met de steun van Inovet en Vetshops.

Tijdstip

Datum: 04/06/2019
Uur: 20u tot 23u

Spreker(s)

Prof. Siska Croubels (UGent)

Locatie

Salons Den Otter Zedelgem
Torhoutsesteenweg 76
Zedelgem
Belgi├ź

http://denotter.be/


Er worden broodjes voorzien ter verwelkoming om 19u45