Het FAVV lanceert een oproep voor kandidaturen van zelfstandige dierenartsen belast met opdracht (BMO)

Het FAVV lanceert een nieuwe oproep voor kandidaturen van zelfstandige dierenartsen belast met opdracht (BMO). Graag ontvangen wij uw kandidatuur met zeer veel interesse!

Wij zijn momenteel op zoek naar zelfstandige dierenartsen die taken willen uitvoeren voor één of meerdere van onderstaande lastenboeken:

  • I : Administratief verantwoordelijke (AV)
  • II: Keuring en controle in het slachthuis en de bewerkingseenheid van vrij wild
  • IV: Controle in een grenscontrolepost
  • VI: Certificering en andere specifieke opdrachten
  • VII: Certificering en controle in een uitsnijderij, vleeswarenfabriek, koelhuis, visverwerkend bedrijf, alle andere door het FAVV erkende inrichtingen

Solliciteren kan door het gestandaardiseerd kandidatuurformulier in te dienen per aangetekend schrijven of elektronisch, uiterlijk op 30/04/2022 naar de Nationale Implementatie-en Coördinatie-Eenheid (NICE) van DG Controle (Kruidtuinlaan 55 B-1000 BRUSSEL; UNIC-NICE@favv-afsca.be). U vindt het formulier op de website van het FAVV: http://www.favv- afsca.fgov.be/professionelen/dierenartsen/.

Indien uw kandidatuur ontvankelijk wordt verklaard, wordt u door een evaluatiecommissie uitgenodigd voor een gesprek waarin uw geschiktheid, ervaring en beschikbaarheid zullen beoordeeld worden.

Geïnteresseerden kunnen meer informatie terugvinden op de website van het FAVV of kunnen contact opnemen met de Lokale Controle-Eenheid via http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/contact/lce/ of met de Grenscontrolepost via https://www.favv-afsca.be/professionelen/invoer/ .