Welkom

Symposium Antibioticumresistentie 7 november 2019 – Eeklo

3 oktober 2019

SCHRIJF NU IN VOOR PRISON ISLAND OP 12 OKTOBER

5 september 2019

Oproep voor dierenartsen belast met toezicht op dierenwelzijn in de slachthuizen

11 september 2019

De dienst Dierenwelzijn van de Vlaamse overheid is op zoek naar

Zelfstandige dierenartsen

voor toezicht op het dierenwelzijn in de Vlaamse slachthuizen

 Taken

Je kijkt toe op het respect voor het welzijn van de dieren die aangeboden worden in het slachthuis. Dat betekent dat je toezicht houdt op:

  • de geschiktheid voor transport van de aangevoerde dieren, de beladingsdichtheid
  • het uitladen, drijven, behandelen, onderbrengen, fixeren, bedwelmen en laten verbloeden van de dieren
  • de inrichting en de uitrusting van de slachthuizen
  • de bekwaamheid van de functionaris voor het dierenwelzijn en het personeel dat er werkt

 

Alleen dierenartsen die erkend zijn door de Vlaamse minister van Dierenwelzijn, mogen deze taken in de Vlaamse slachthuizen uitvoeren.

Voorwaarden voor de erkenning

  1. ingeschreven zijn bij de Orde der Dierenartsen
  2. niet veroordeeld zijn voor beroepsgebonden feiten die correctioneel strafbaar zijn
  3. niet veroordeeld zijn voor onwettig gebruik van stoffen met farmacologische werking
  4. in de vijf jaar voorafgaand aan de kandidaatstelling niet meer dan drie maanden geschorst zijn door de Orde der Dierenartsen
  5. met het oog op de uitvoering van de opdrachten aangesloten zijn bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen
  6. voldoende verzekerd zijn voor burgerlijke aansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid.

Verloning van de controletaken

Het honorarium voor controletaken bedraagt 49,126 euro per uur, exclusief btw, en wordt verhoogd met 50%, exclusief btw, voor de controletaken die de dierenarts tijdens de nacht en het weekend verricht.

Verplaatsingen tot 20 kilometer per dag zijn in het honorarium inbegrepen.

De dienst vergoedt het gedeelte van de verplaatsingen van meer dan 20 kilometer per dag conform het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006. De kilometervergoeding bedraagt op dit moment 0,3653 euro per kilometer.

Locatie van de controletaken

Dierenartsen kunnen worden ingezet in verschillende slachthuizen.

De toewijzing van de taken gebeurt aan de hand van een planning die rekening houdt met de afstand tussen woonplaats en slachthuis, de relevante ervaring en het aantal beschikbare erkende dierenartsen.

Kandidaatstelling

Op www.omgevingvlaanderen.be/dierenwelzijnvind je het aanvraagformulier.

Je stuurt het ingevulde aanvraagformulier, ondertekend op erewoord, terug naar de dienst Dierenwelzijn van de Vlaamse overheid.

Kandidaten die voldoen aan de voorwaarden worden door de Vlaamse minister van dierenwelzijn erkend binnen de twee maanden na ontvangst van de volledige en ontvankelijke aanvraag.

 

Nieuw inschrijvingsplatform voor bijscholingen!

3 maart 2018

Schrijf je vanaf heden in voor de opgegeven lessen in ‘Agenda’.
Maak hiervoor eerst jouw persoonlijke account aan bij ‘Aanmelden/Registreren’.
Na je login en bijscholingen ontvang je automatisch de attesten die je ten allen tijde kan downloaden vanop je account.

Broodjes!!!

18 april 2019

Beste leden,

Er is een belangrijke wijziging betreffende het begin en verloop van de bijscholingen.

Vanaf volgende week bij de eerstvolgende les op 24/04/2019 (KHD: Chirurgie luchtwegen) bent U welkom vanaf 19u45. Er worden voortaan broodjes ter verwelkoming aangeboden. Dit zal voor elke les KHD, GHD en paard het geval zijn. U kunt dus de haastige avondmaaltijd overslaan en tien minuutjes vroeger vertrekken. Dit zal ongetwijfeld bijdragen aan de sfeer ter plaatse.
Het is de bedoeling dat de spreker dan stipt om 20u kan beginnen met de voordracht.

Collegiale groeten,

Het bestuur