Welkom

Welkom op de site van de Brugse Dierenartsenkring.

Onze VZW verenigt alle dierenartsen die actief zijn in de omgeving van Brugge en omstreken. Het doel is om de collegialiteit te bevorderen door middel van kwaliteitsvolle bijscholingen, gezellige samenkomsten en sociale en culturele activiteiten. 

Iedere dierenarts kan lid worden. Het lidgeld voor 2020 bedraagt 50€. Daarvoor krijg je een nieuwjaarsreceptie, 4 lessen over kleine huisdieren, 4 lessen over rundvee en 1 les over kleine herkauwers of paard. Laatstejaarsstudenten diergeneeskunde zijn ook welkom. Zij kunnen zich gratis inschrijven voor onze bijscholingen. 

Achter de schermen werkt een ploeg vrijwilligers om onze kring te doen draaien. Gedreven collega’s met frisse ideeën kunnen we altijd gebruiken. Heb je zin om je steentje bij te dragen en ons team te komen versterken? Contacteer dan zeker een van de bestuursleden.

Klik door onze website en ontdek wat we allemaal voor jou in petto hebben.

Dank u wel sponsors van 2020

2 januari 2020

De bijscholingen van 2020 komen tot stand dankzij de steun van al onze sponsors

.                                  

            

    

   

 

Bericht van de interregionale

14 januari 2021

Beste collega’s,

Dierenartsen zijn  van nature  niet alleen sociaal maar ook maatschappelijk betrokken en vol engagement.

Uit het veld kwam dan ook de vraag ; “Kunnen we als dierenarts helpen tijdens de humane Covid vaccinatiecampagne? Is er nood aan hulp in de lokale vaccinatiecentra?”

We namen contact met onze ondertussen welbekende collega’s werkzaam bij Sciensano nl. Boudewijn Catry, Martijn Baeten en Steven Van Gucht.

Deze stuurden de vraag door aan Prof. dr. Dirk Ramaekers, hoofd van de nationale Task Force Operationalisering Vaccinatiestrategie.

Met toegevoegd ook de vraag naar het wettelijk kader in deze; uitoefening van “humane” geneeskunde (vaccinatie)  door dierenartsen tijdens de pandemie.   

Vrijwel onmiddellijk kregen we dit antwoord van Prof. Ramaekers;

“Dat is goed nieuws! Juridisch is er al een KB genomen waardoor ook andere dan de klassieke zorgberoepen aan de vaccinaties kunnen deelnemen, mits kleine opleiding.

In de praktijk zullen de komende weken in gans Vlaanderen de Eerstelijnszones de lokale vaccinatiecentra beginnen te organiseren.

Afgaande op uw bericht zou ik aanraden dat geïnteresseerden contact nemen met de coördinatie van de dichtstbijzijnde  Eerstelijnszone en hun interesse over te maken.

Contactgegevens zijn te vinden op https:/www.eerstelijnszone.be/in-welke-zone-ligt-jouw-gemeente.

Ik vermoed dat er ook snel een meldpunt zal komen.

Met veel dank!

Dirk”

Er zijn per provincie verschillende regionale eerstelijnszones, bv. Oost-Vlaanderen telt er 12.

Regionale dierenartsenkringen kunnen zich misschien aanmelden als contactpunt bij nood.

Het staat ieder vrij om zelf rechtstreeks contact te nemen bij interesse. Weldra zal dit ook kunnen via de website van http:/ www.helpdehelpers.be.

Alles is besproken met de NGROD, ook zij zullen hier binnenkort over communiceren.

Dit gaat  uit van een vrijwillig  initiatief, niemand mag zich verplicht voelen.

Het imago van ons beroep zal er wel bij varen maar vooral alle beetjes helpen om hieruit te geraken en het virus te bestrijden.

Gezonde groeten,

Ann Coomans 

Tom Van Hulle

2021 : een nieuwe start

14 januari 2021

Beste collega’s
 
2020 was een jaar dat we hopelijk maar één keer in ons leven zullen meemaken.
Een jaar dat we snel achter ons willen laten om 2021 met een vooruitziende blik in te stappen. 
Met de Brugse dierenartsenkring hebben we vorig jaar toch een shortski, een nieuwjaarsreceptie, 2 DMO-lessen en één les kleine huisdieren kunnen organiseren en toen werd het stil…
 
Met de vaccinatiecampagne in het vooruitzicht kunnen we echter opnieuw een planning voorop stellen. Een nieuwjaarsreceptie zit er niet in, maar daarom gaan we in de zomer een gezellig samenzijn organiseren. We houden jullie hier zeker van op de hoogte. Ook onze lessen zullen terug aanvangen op 27 mei 2021. De voorlopige agenda kan je terugvinden op onze website.
 
Aangezien we in 2020 jullie geen volledig jaarprogramma hebben kunnen aanbieden laten we jullie lidgeld van 2020 gewoon doorlopen in het nieuwe jaar. Nieuwe leden zijn ook nog steeds welkom.
 
Laat ons samen van 2021 een beter jaar maken!
Wij hopen alvast om jullie allemaal binnenkort te kunnen terugzien!
 
 
Onze allerbeste wensen voor jullie en jullie familie namens het volledig bestuur van de Brugse Dierenartsenkring en namens mezelf.
 
 
Kathleen Sobrie