Welkom

Welkom op de site van de Brugse Dierenartsenkring.

Onze VZW verenigt alle dierenartsen die actief zijn in de omgeving van Brugge en omstreken. Het doel is om de collegialiteit te bevorderen door middel van kwaliteitsvolle bijscholingen, gezellige samenkomsten en sociale en culturele activiteiten. 

Iedere dierenarts kan lid worden. Het lidgeld voor 2020 bedraagt 50€. Daarvoor krijg je een nieuwjaarsreceptie, 4 lessen over kleine huisdieren, 4 lessen over rundvee en 1 les over kleine herkauwers of paard. Laatstejaarsstudenten diergeneeskunde zijn ook welkom. Zij kunnen zich gratis inschrijven voor onze bijscholingen. 

Achter de schermen werkt een ploeg vrijwilligers om onze kring te doen draaien. Gedreven collega’s met frisse ideeën kunnen we altijd gebruiken. Heb je zin om je steentje bij te dragen en ons team te komen versterken? Contacteer dan zeker een van de bestuursleden.

Klik door onze website en ontdek wat we allemaal voor jou in petto hebben.

Hervatting bijscholingen

9 augustus 2021

Beste leden,

Tenzij Corona ons nogmaals verrast, zullen de lessen die gepland staan in het najaar, gewoon doorgaan.

Naast de maatregelen zoals mondmasker, afstand houden en handen ontsmetten, zullen we van jullie ook het CST vragen, het Covid Safe Ticket. Het Covid Safe Ticket is identiek aan het Europees Coronacertificaat. Indien je reeds beschikt over dit certificaat, hoef je dus geen bijkomend document aan te vragen.

Je krijgt een geldig Covid Safe Ticket in een van de volgende situaties:

  • je bent in het bezit van een vaccinatiecertificaat: je bent meer dan 2 weken volledig ingeënt;
  • je hebt een herstelcertificaat van minder dan 6 maanden;
  • je hebt een PCR-test laten afnemen, met een negatief resultaat: geldigheid = dag van de test plus 2 dagen;
  • je hebt een snelle antigeentest laten afnemen door medisch geschoold personeel, met een negatief resultaat: geldigheid = dag van test plus 1 dag.

We vragen uitdrukkelijk om bij aankomst dit CST klaar te houden, er zal nadrukkelijk op gecontroleerd worden. Wie er geen heeft, komt er ook niet in.

We hopen op begrip van jullie kant maar kijken er naar uit om jullie allemaal gezond en wel terug te zien.

Het bestuur

Groepspraktijken : hoe inschrijven?

22 januari 2020

BEN JE DE BEHEERDER VAN EEN GROEPSPRAKTIJK?

Als u een groep dierenartsen ( dierenkliniek , DAC, F.V. enz.) onder één benaming wil onderbrengen op de website gaat u als volgt te werk:

  1. Vooreerst dienen alle aan de groep toe te voegen leden individueel als lid te zijn geregistreerd. Denk bijvoorbeeld aan het verkrijgen van attesten bijscholing. Voor de individuele dierenartsen mag deze optie dus niet aangevinkt worden.
  2. De verantwoordelijke maakt een nieuw account aan onder de gewenste naam ( Dierenartsencentrum of D.A.C. xxx) en dit met een eigen e-mail adres. ( dat liefst niet gebruikt wordt door een lid om de communicatie niet in de soep te laten draaien). Hij/zij vinkt deze optie aan.
  3. De verantwoordelijke kan dan geregistreerde leden toevoegen aan de groepspraktijk. Hij/zij kan dan leden inschrijven voor een evenement en indien nodig ook de betalingen verrichten. Ook kan het lidgeld voor het volgende jaar in eenmaal worden voldaan en kan zo één factuur worden aangemaakt.

Dank u wel sponsors van 2021

2 januari 2020

De bijscholingen van 2021 komen tot stand dankzij de steun van al onze sponsors

.