AMCRA / SANITEL-MED : stand van zaken en evolutie Ab-gebruik

13/09/2018

info-avond over de stand van zaken en de evoluties qua antibioticagebruik

Sprekers:

-Wannes Vanderhaeghen & Fabiana Del Pozzo : coördinatoren wetenschappelijke eenheid AMCRA

-Bart Hoet: coordinator Sanitel Med

-Jeroen Dewulf : voorzitter Amcra

Zij zullen volgende topics aan bod laten komen :

  • Korte historiek van data collectie in België (van BelVet-SAC naar Sanitel-Med en derde collectie systemen)
  • Applicatie Sanitel-Med, de flow van data en de meldingen tot nu toe.
  • Globaal iets over de opvolging / verplichtingen van meldingen / gebruik (o.a. KB) en AMU in ESVAC context
  • Verkoopdata BelVet-SAC
  • Gebruiksdata per diersoort Sanitel-Med
  • Overlopen van een rapport die de veehouders krijgen of zullen krijgen
  • Informatie over het benchmarken van de dierenartsen en veehouders
  • Melkvee: begin van verplichte registratie onder lastenboek IKM en komende analysen
  • Bedrijfsgezondheidsplan en plan van aanpak
  • Evolutie AMR in België bij voedselproducerende dieren.

 

Met dank aan de sponsors van deze avond : Amcra en Elanco

 

 

Tijdstip

Datum: 13/09/2018
Uur: 20.00

Spreker(s)

Wannes Vanderhaeghen & Fabiana Del Pozzo : coördinatoren wetenschappelijke eenheid AMCRA
Bart Hoet : coördinator Sanitel Med
Jeroen Dewulf : voorzitter Amcra

Locatie

Salons Den Otter Zedelgem
Torhoutsesteenweg 76
Zedelgem
België

http://denotter.be/


AMCRA/Sanitel-med : stand van zaken en evolutie Ab-gebruik