GHD : Selectieve droogstandtherapie. Resistentieproblematiek en stappenplan om te komen tot verminderd gebruik van kritische antibiotica in de melkveesector.

09/09/2021

Het is ondertussen duidelijk, we moeten minder antibiotica gebruiken in de veeteelt en we zijn op de goede weg. Echter, antibioticagebruik verminderen in de melkveesector zonder de algemene droogzetbehandeling aan te pakken is geen optie. Selectief droogzetten introduceren in een bedrijf, zelfs één dat al decennia steunt op deze behandeling, is niet gemakkelijk maar kan zeker wel: stap voor stap.

We starten met een algemene omkadering van de resistentieproblematiek en het antibioticagebruik in België. Daarna worden onderzoeksresultaten van eigen bodem getoond die hebben geholpen om tot een wetenschappelijk onderbouwd stappenplan te komen om selectief droogzetten te introduceren in een melkveebedrijf. Tot slot bespreken dit stappenplan in detail, met praktische voorbeelden en belangrijke aandachtspunten zoals de ‘do’s and don’t ‘s van de droogzettechniek. Uiteraard is er tijd voor vragen en discussie.

Dr. Zyncke Lipkens studeerde af aan de faculteit diergeneeskunde in 2014. Ze startte hierna onmiddelijk aan een doctoraat bij het M-team. Daarnaast was ze ook actief in de kliniek voortplanting en verloskunde. In 2019 behaalde ze dan ook succesvol haar doctoraat ‘Selectieve droogstandtherapie bij melkvee – impact op de toekomstige productie en antibiotica consumptie’. Vervolgens ging ze aan de slag bij AMCRA als data-analist. Later dit jaar zal ze een nieuwe uitdaging aangaan bij DGZ in Torhout.

Sponsors van deze avond zijn Fendigo en Dechra

Tijdstip

Datum: 09/09/2021
Uur: 19u45 (ontvangst met een broodje en een drankje) tot 23u : 3 uur

Spreker(s)

Zyncke Lipkens(UGent, Amcra, DGZ)

Locatie

Salons Den Otter Zedelgem
Torhoutsesteenweg 76
Zedelgem
België

http://denotter.be/


BELANGRIJK : CST nodig bij aankomst